แผนที่ป่า รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน

03 มกราคม 2563 1.2K

ชุมชนบ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

03 มกราคม 2563 1.1K

ชุมชนตำบลเชื้อเพลิง (ป่าชุมชนตาเกาว์) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

03 มกราคม 2563 906

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมฝั่งลำชี ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

03 มกราคม 2563 1.1K

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

03 มกราคม 2563 1.1K

ชุมชนบ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

03 มกราคม 2563 1.3K

ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง