แผนที่ป่า รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน

03 มกราคม 2563 322

ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง

03 มกราคม 2563 481

ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

03 มกราคม 2563 187

ชุมชนบ้านส้อ-บ้านเด่นพัฒนา ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน

03 มกราคม 2563 358

ชุมชนตำบลเชื้อเพลิง (ป่าชุมชนตาเกาว์) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

03 มกราคม 2563 275

ชุมชนตำบลจอมศรี (ป่าชุมชนจอมศรี) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

03 มกราคม 2563 238

ชุมชนตำบลนางิ้ว ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น