ภาคเหนือ

16 ธันวาคม 2562

เบิกบานที่บ้านดอกบัว (ชุมชนบ้านบัว)

29 มกราคม 2561

ป่าบ้านกลาง จ.ลำปาง เที่ยวดินแดนหน่อไม้

29 มกราคม 2561

บ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย ชมวิถีเกษตรธรรมชาติชาวปกาเกอะญอ

29 มกราคม 2561

เยือนถิ่น “ล่าหู่” บนดอยสูงเมืองตาก

29 มกราคม 2561

เครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม อำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง เที่ยวป่าสวยน้ำใส