16 พฤศจิกายน 2561

ปีที่ 13 ฉบับที่ 51<br/>สองทศวรรษลูกโลกสีเขียว รวมพลังเปลี่ยนโลก

สองทศวรรษลูกโลกสีเขียว รวมพลังเปลี่ยนโลก

"ทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติด้วยมือได้ และมือของเราทั้งสองข้างรวมกัน คือพลังที่จะรักษาแผ่นดินนี้ พลังที่จะพัฒนาฟื้นฟูสิ่งที่เสียไปให้กลับคืนมา เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้ลูกหลานของเราต่อไป" ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว