365

ระเบิดแก่งโขง มหานทีรอวันอวสาน

...เมื่อเรือแล่นเข้าเขตโค้งของแม่น้ำ บริเวณนั้นมีแก่งหินมาก ช่วงชั้นของโขดหินและหน้าผาดูเหมือนจะเคลื่อนเข้าหากันไม่มีที่สิ้นสุด พ้นโขดหินหนึ่งก็มีโขดหินใหม่ ดูอันตรายและชวนตะลึงพรึงเพริดไปพร้อมกัน...

          แม่น้ำโขง...มหานทีที่ไหลรินผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน เมื่อสายน้ำไหลผ่านบริเวณ “ผา” หรือ “แก่ง” อันหมายถึงแท่งหินหรือกลุ่มหินใหญ่ในแม่น้ำที่สลับซับซ้อน รวมถึงสันดอนทราย มันจะถูกแบ่งออกเป็นสายน้ำแคบ ๆ หลายสาย และเอ่อท่วมประดาสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ดังบันทึกของทีมนักสำรวจชาวฝรั่งเศส ที่เคยเดินทางมาแถบนี้และสาธยายไว้ว่า “เสียงดังอย่างกับทะเลบ้า...ขนาดช่วงที่กว้างที่สุดก็กว้างกว่า 1,000 เมตร ขนาบด้วยเขาสูงทุกหนทุกแห่ง ซึ่งต่างส่งส่วยสายน้ำตกลงมาให้มากมาย มันยิ่งใหญ่แทบจะเกินไป...พื้นที่ของหุบที่โอบล้อมสายน้ำแลดูเหมือนพื้นโมเสกยักษ์ ฝังด้วยหินหลากสีโผล่ระเกะระกะขึ้นมาเหนือน้ำมืด ๆ...”

          ในทางวิชาการ...แม่น้ำโขงมีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเชื่อมโยงกันถึง 11 ระบบ ได้แก่ ริมฝั่ง หนอง ลำห้วยและลำน้ำสาขา หลง กว๊าน แจ๋ม ดอน หาด คก ร้อง และผาหรือแก่ง ...ส่วนผู้คนสองฝั่งน้ำก็บอกว่า แก่งในแม่น้ำโขงคือวิถีชีวิตที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เกิด เป็นทั้งจุดจอดเรือหาปลา ที่พักผ่อนหย่อนใจ ริมฝั่งใกล้แก่งก็เป็นแปลงเพาะปลูกพืชผัก เป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงและหลอมรวมความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ประเพณี เข้ากับวิถีความเป็นอยู่ที่พึ่งพาและผูกพันกับธรรมชาติของผู้คนในภูมิภาคนี้...

 


365