29 มกราคม 2561
4,296

บ้านบ่อหิน จ.ระยอง เที่ยวป่าเขายายดา

ท่ามกลางความเจริญของเมืองชายฝั่งระยองที่คึกคักด้วยแหล่งท่องเที่ยวและนิคมอุตสาหกรรม ยังมีป่าผืนเล็กๆ ซ่อนตัวอย่างสงบเงียบอยู่ที่เขายายดา ผืนป่าที่ชาวบ้านบ่อหินช่วยรักษาไว้ให้เป็นธรรมชาติ คู่ชุมชนบ่อหินและเมืองระยอง 

เขายายดาเป็นผืนป่าใกล้ตัวเมืองระยอง ซึ่งหากไม่ได้ความร่วมมือจากชุมชนบ้านบ่อหินที่ช่วยกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ภูเขาลูกนี้คงเหลือสภาพเพียงเขาหัวโล้นเช่นเดียวกับป่าแห่งอื่นในละแวกนี้ ด้วยผลจากการบุกรุกขยายพื้นที่เกษตรกรรมและไฟป่า

ร่องรอยจากอดีตบ่งชี้ว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขายายดาเคยถูกแผ้วถางเพื่อปลูกมันสำปะหลังก่อนที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเข้ามาฟื้นฟูป่าในปี พ.ศ.2524 โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกยางพาราแทน ช่วงนี้เองที่ชาวบ้านบ้านบ่อหินมีความเห็นพ้องต้องกันว่า หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นเดิม ป่าเขายายดาคงต้องเสื่อมโทรมจนไร้หนทางเยียวยา

ชาวบ้านจึงตกลงใจกันพื้นที่ 50 ไร่ ตรงเชิงเขาจดทะเบียนเป็นป่าชุมชน และดูแลรักษาอย่างแข็งขัน ตั้งแต่ช่วยกันดับไฟป่า ปลูกป่าเพิ่มเติม จัดเวรยามเฝ้าระวังการบุกรุก จนกระทั่งป่าค่อยๆฟื้นตัว ความชุ่มชื้นเริ่มกลับมา ส่งผลให้มีธารน้ำไหลลงไปหล่อเลี้ยงสวนผลไม้ในพื้นราบ พร้อมกันนี้ยังปรับภูมิทัศน์ป่าชุมชนให้ร่มรื่นเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนอีกด้วย

ท่องป่าน้อยเชิงเขาใหญ่
แม้ป่าชุมชนแห่งนี้จะมีพื้นที่เพียงแค่ 50 ไร่ แต่ก็ยังแสดงถึงความสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้เป็นอย่างชัดเจน ผืนป่าแวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสร้างความร่มรื่นไปทั่วบริเวณ มีธารน้ำจากบนภูเขาไหลตกลดหลั่นลงมาจนเกิดเป็นน้ำตกเล็กๆ ธรรมชาติงามเหล่านี้ช่วยรังสรรค์ให้ป่าชุมชนบ้านบ่อหินเหมาะแก่การพักผ่อน หากผู้มาเยือนอยากสัมผัสธรรมชาติในป่าใหญ่ ก็มีเส้นทางเดินป่าขึ้นสู่เขายายดาเพื่อชมธรรมชาติในป่าดิบชื้นด้วย
 


4,296