29 มกราคม 2561
10,224

ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ชุมชมแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ชุมชนบ้านถ้ำผึ้งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในปี 2547 และประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” ปี 2553 ชุมชนบ้านถ้ำผึ้งก่อตั้งในปี 2505 แวดล้อมด้วยพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ กระทั่งถูกคุกคามเพราะการจับจองพื้นที่ทำการเกษตร และการสัมปทานป่า ทำให้ป่ามีความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำธรรมชาติเหือดแห้ง ชาวบ้านบ้านถ้ำผึ้งหันหน้าปรึกษาหารือเพื่อจะรักษาและฟื้นฟูป่าของชุมชน ทั้งการกั้นแนวเขตเป็นป่าของชุมชนจำนวน 4 แปลง ห้ามมีการบุกรุกและปลูกป่าทดแทน จนชุมชนได้ป่าสมบูรณ์กลับคืนมา 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเริ่มขึ้นในปี 2544 ภายใต้ชื่อ “กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้ง” ซึ่งเป็นแนวคิดและความพยายามของชาวบ้านเองที่จะผนวกเรื่องการพัฒนากับงานอนุรักษ์ป่าเข้ามาไว้ด้วยกัน เพราะเมื่อป่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ ให้ประโยชน์กับชุมชน ทุกคนก็ต้องช่วยรักษาป่าไว้ ต่อมาในปี 2553 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้ง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชนถ้ำผึ้งมีหลากหลายให้ได้เที่ยวชม ตั้งแต่ความงามของป่าต้นน้ำซึ่งชุมชนเก็บผืนป่าไว้เป็นแหล่งต้นน้ำของชุมชน

บ่อดันทรายดูดอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชน ประมาณ 200 กว่าไร่ ลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียด น้ำใส บริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศ ทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้น หากปรบมือเสียงจากการปรบมือจะทำให้เพิ่มแรงดัน และบริเวณใกล้เคียงกันเป็นบ่อน้ำดูด หากนำมือจับจะมีความรู้สึกคล้ายๆมีกระแสไฟฟ้า

น้ำตกบางคุยเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีธารน้ำไหลผ่านโขดหินสวยงาม มีต้นกำเนิดจากต้นน้ำผุดไหลลงสู่คลองชะอุ่น

ถ้ำน้ำลอด เป็นถ้ำที่สามารถเดินทะลุจากด้านหนึ่งไปสู่อึกด้านหนึ่งได้ ระยะทางประมาณ 100 เมตร มีลำธารที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

นอกจากนั้นยังมีจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า ที่มาพร้อมกับหมอกขาวโพลนที่สวยงาม แต่ก็ต้องมาในช่วงฤดูฝน (พ.ย.-ม.ค.) จะพบกับหมอกที่สวยงาม

ที่พักแบบโฮมสเตย์ ผ่านการประเมินบ้านพักโฮมสเตย์ไทย จำนวน 9 หลัง รับรองด้วยอาหารพื้นบ้าน ซึ่งอร่อยขึ้นชื่อ ขนาดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันเป็นคณะ เพียงเพื่อจะรับประทานอาหารที่นี่ ของดีที่ห้ามพลาดคือเมนูผักเหรียง กล้วยฉาบที่ทำจากกล้วยหอม กล้วยไข่ ของกลุ่มแม่บ้าน

จากจุดเล็กๆ เมื่อวันวาน ปัจจุบันชุมชนถ้ำผึ้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ดึงดูดให้ผู้มีใจรักธรรมชาติแวะเวียนมาไม่ขาดสาย เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนทั้งใกล้-ไกลได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนุรักษ์และการจัดการป่า เป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

ใครที่ได้ไปมาแล้ว ฝากบอกเป็นเสียงเดียวกัน 
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆ! 

สนใจเดินทางท่องเที่ยวติดต่อ...คุณบุญทัน บุญชูดำ โทร 089 290 9420 , 077 399 994
 


10,224