30 มกราคม 2561
2,659

เที่ยวป่าเล่นน้ำเชิงเขาหลวง ป่าบ้านวังลุง นครศรีธรรมราช

บ้านวังลุงตั้งอยู่เชิงเขาหลวงในจุดที่สายน้ำสองสายมาบรรจบกัน ทำให้น้ำตกวังลุงมีชื่อเรียกแสนโรแมนติกอีกชื่อว่า “น้ำตกสองรัก” หากผ่านเลยน้ำตกขึ้นไปบนเทือกเขาสูง มีเส้นทางที่ผู้รักธรรมชาติสามารถเดินขึ้นพิชิตสุดยอดขุนเขาแดนใต้ภายใต้การนำของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านวังลุงได้

ในอดีต อุทกภัยที่นำท่อนซุงจำนวนมหาศาลถล่มเมืองพิปูน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2531 ทำให้ชาวบ้านก่อตั้ง “ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านวังลุง” เพื่อสอดส่องเรื่องไม้เถื่อน ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในยุคแย่งชิงมวลชนเพราะความขัดแย้งทางลัทธิการเมือง โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการสำรวจป่า พร้อมกับสร้างรายได้ให้อาสาสมัคร รวมทั้งช่วยเพาะพันธุ์กล้าไม้ท่องถิ่น เพื่อปลูกเสริมในป่า

เมื่อชุมชนเข้มแข็ง ภาครัฐปรับเปลี่ยนสองฝ่ายมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติฯ จึงขยายงานอนุรักษ์พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากป่า เช่น ทำประปาภูเขา จัดค่ายเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปสู่การจัดการปัญหาที่เปราะบางที่สุดของชุมชนที่มีพื้นที่อนุรักษ์คือการกำหนดสิทธิถือครองที่ทำกิน

ชมรมฯ ร่วมกับชาวบ้านวังลุง และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สำรวจพื้นที่ทำกินเพื่อยุติปัญหาการรุกป่าต้นน้ำ 16,000 ไร่ และการถือครองสิทธิ์โดยพิจารณาจาก “ผลอาสิน” หรือผลผลิต

วิธีนี้ทำให้ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพโดยไม่ต้องระแวงว่าจะถูกจับ และเป็นการกำหนดชุมชนด้วยว่า จะต้องไม่มีการรุก “ป่าใส” หรือป่าอนุรักษ์ในเทือกเขาหลวงอีก 

เดินป่าบ้านวังลุง สู่ยอดเขาฝามี 
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติฯ ได้จัดทัวร์เดินป่าจากบ้านวังลุงขึ้นสู่เทือกเขาหลวงทางด้านยอดเขาฝามี ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน รับนักท่องเที่ยวเป็นคณะอย่างน้อยหกคน แต่ไม่ควรเกิน 15 คน เส้นทางเดินเป็นวงกลมไม่วกกลับมาที่เดิม รวมระยะทางประมาณ 20 กม. แต่ละวันผ่านจุดน่าสนใจดังนี้

วันแรก เริ่มเดินทางจากห้วยน้ำผุดบริเวณบ้านวังลุง ผ่านผาหน้าแดง ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ กล้วยไม้ป่า ดงเต่าร้าง กุหลาบพันปี เดินต่อไปยังผาเหยียบเมฆ จุดค้างแรมในคืนแรก

วันที่สอง เดินขึ้นยอดเขาฝามีที่ระดับ ความสูงประมาณ 1,600 ม. สามารถมองเห็นยอดเขาหลวงสูงเด่นท่ามกลางผืนป่าดงดิบแน่นทึบ จากนั้นเดินทางไปพักค้างแรมที่ห้วยน้ำเย็น 

วันที่ 3 เดินทางกลับ แวะพักเที่ยงที่น้ำหนานไม้ไผ่ ก่อนเดินลงมาสู่บ้านวังลุง

เล่นน้ำตกวังลุง (สองรัก)
น้ำตกวังลุงเป็นทางเลือกสำหรับผู้รักธรรมชาติที่มีเวลาไม่มากนัก เกิดจากธารนำสองสายไหลจากยอดเขามาบรรจบกัน จากนั้นตกลงมาตามโขดหินใหญ่น้อยสู่แอ่งด้านล่างที่เหมาะแก่การเล่นน้ำท่ามกลางผืนป่าร่มรื่น 


2,659