328

ผี 3 ตาที่นาหนู

   เรื่องราวของ ผี 3 ตาที่นาหนู เรื่องนี้หนูมีความตั้งใจนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เขียนเป็นความเรียงให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทโดยเฉพาะชุมชนของหนูยังมีการพึ่งพา อาศัย แบ่งปัน เกื้อกูล โดยใช้ความเชื่อความศรัทธาเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างคนกับผีปู่ตามาอย่างยาวนาน หนูเชื่อว่าความเชื่อจะเป็นสิ่งช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนในผมู่บ้าน มีความรักสามัคคีและยึดถือเป็นเกฏเกณฑ์ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายอายุคนเช่นกัน...

 


328