453

เว็บไซต์ กรีนนิวส์ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews)

   เจตนารมณ์ในช่วงแรกเริ่ม เป็นการรักษาพื้นที่ ข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบภายหลังวิกฤตในแวดวงสื่อมวลชนจากในช่วงปี พ.ศ. 2535-2540 ที่อาจเรียกว่ายุคเฟื่องฟูของข่าวสิ่งแวดล้อมได้รับการนำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับและสถานีโทรทัศน์เกือบทุกช่องอย่างเข้มข้น แต่หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ข่าวสิ่งแวดล้อมกลับกลายเป็นพื้นที่ข่าวแรกๆ ที่ต้องถูกถอดออกไป นักข่าวสิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยนไปทำข่าวประเภทอื่นหรืออาชีพอื่น ทำให้สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน

 


453