497

ครอบครัวสีเขียว

   ครอบครัวสีเขียวของฉันอยู่รวมกัน หลายครอบครัว แต่ละครอบครัวย่อยต่างก็มีสวนเป็นของ ตนเอง เป็นสวนที่ผสมผสานพันธุ์ไม้มากมายหลายชนิด  ทั้งไม้ผล ไม้ดอก ไม้ป่า พืชสวนครัวและสมุนไพร รวมถึง ยังมีพันธุ์ไม้พิเศษที่แปลกๆ หายากและน่าสนใจอีกหลายต้น เริ่มจากสวนที่บ้านของฉัน มีต้นมะเม่าผลสีแดงน่ากินทั้งต้น รสชาติเปร้ียวมาก ท่ีแม่นำามาต้มกับน้ำเช่ือมใส่น้ำแข็งไว้กิน คลายร้อนมีต้นประดู่แดงที่ออกดอกแดงเพิ่มสีสันให้หน้าบ้าน  มีต้นเงาะรสชาติดีที่เพิ่งออกผลเป็นปีแรก ฉันจึงตั้งชื่อว่า “เงาะโรงสี” เพราะที่บ้านทำโรงสีข้าวกล้องด้วยทางด้านข้าง โรงสีก็มีต้นชำามะเลียง ออกดอกสวยแล้วยังนำาผลมาต้ม เป็นนำ้าดื่มได้ ถัดไปคือต้นเสม็ดที่ใบมีรสเปรี้ยวทำาแกงส้ม ได้อร่อยมาก 


497