ครอบครัวสีเขียว

ครอบครัวสีเขียว

โดย นางสาววารี คมขำ

ครอบครัวสีเขียว

   จะมีสักกี่คน ที่รักสิ่งมีชีวิตสีเขียวอย่างแท้จริง ที่พยายามปกป้องไม่ให้สญหายไปที่ยังอยากอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามคงอยู่เช่นนี้ตลอดไป...