2,442

ป่าภูขวาง มุกดาหาร ชมทุ่งกระเจียว เที่ยวลานดอกไม้

ป่าภูขวางเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหินทรายที่ทอดตัวยาวขนานลำน้ำโขงในพื้นที่ของ จ.มุกดาหาร ธรรมชาติบนภูเขาหินทรายเหล่านี้โดดเด่นด้วยก้อนหินใหญ่เรียงรายอยู่ท่ามกลางป่าโปร่ง บางพื้นที่เป็นลานหินกว้างที่จะผันเปลี่ยนเป็นความงามของทุ่งดอกไม้ยามปลายฝนต้นหนาว

ป่าภูขวางอยู่ในเขต ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร พื้นที่ป่ากว่า 11,300 ไร่ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านโคกมายาวนาน ทั้งแหล่งต้นน้ำเพื่อการทำนา แหล่งอาหารเพื่อยังชีพ และใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีใครจับจองเป็นที่ทำกินส่วนตัว

เดินป่าภูขวาง

ป่าชุมชนภูขวางอยู่ห่างหมู่บ้านประมาณ 3 กม. เส้นทางรถยนต์จะผ่านไร่นาชาวบ้านไปสิ้นสุดที่เชิงเขา จากนั้นมีทางเดินลัดเลาะผ่านไปตามป่าเต็งรังโปร่งๆ ที่มีโขดหินใหญ่น้อยกระจายอยู่สลับกับดงไม้พุ่ม หากเป็นช่วงต้นฤดูฝนจะเห็นต้นกระเจียวแดงและกระเจียวขาว ชูช่ออวดดอกสวยอยู่ทั่ว รวมทั้งกล้วยไม้ดินหลายชนิดที่ประดับประดาป่าภูขวางก็งดงามยิ่งขึ้น

พ้นจากลานกระเจียวบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา ทางเดินจะไต่ขึ้นเขาไม่ชันนักสามารถเดินชมธรรมชาติได้เพลิดเพลิน ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ที่หนาแน่นขึ้น บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี เดินขึ้นเขาม่ชาไม่ไกล ทางเดินจะลัดเลาะไปตามสันเขาที่มีจุดชมทวิทัศน์เป็นระยะๆ ชมทัศนียภาพของผืนป่าในมุมกว้างต่อเนื่องด้วยผืนนาของชาวบ้านได้ยาวไกลสุดสายตา

ชมดอกไม้บนลานหิน

บริเวณเชิงภูขวางปรากฏลานหินกว้างหลายแห่ง ช่วงปลายฝนต้นหนาวบนลานหินจะมีไม้ดอกนานาชนิดขึ้นรวมกันเป็นกลุ่ม มีทั้งสร้อยสุวรรณาดอกสีเหลือง ดุสิตาดอกสีม่วง หนาวเดือนห้าดอกสีส้ม หยาดน้ำค้างดอกสีแดง กระดุมเงินดอกลมเล็กสีขาว ช่วยแต่งแต้มป่าภูขวางที่เคยแห้งแล้งในฤดูกาลอื่น ให้เต็มไปด้วยสีสันงดงามน่าชม


2,442