29 มกราคม 2561
3,019

สลักรักไว้ที่สลักคอก

“เราไม่ได้ทำการท่องเที่ยวเป็นอาชีพหลัก เรามีประมงและทำสวนเป็นอาชีพหลักของเราอยู่แล้ว เขามาก็เพื่อมาดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอยากเห็นอะไร เราก็ต้องหามาให้เขาดู เราไม่ทำอย่างนั้นหรอก!” คุณพัชรินทร์ ผลกาจ ประธานกลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวชุมชนสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ. ตราด กล่าวถึงบริการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ของชุมชน ซึ่งเป็นทั้งจุดยืนและจุดขายที่ใครๆ ต่างหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้

เมื่อนึกถึงเกาะช้าง หลายคนมักจะนึกถึงหาดทรายขาวแสนสวย แต่จริงๆแล้วยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะช้าง ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่ง ชื่อว่า “ชุมชนสลักคอก”  หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในช่องแคบภายในเวิ้งขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายคอกสัตว์ ล้อมรอบด้วยแนวป่าชายเลนซึ่งเป็นที่ทำกิน แหล่งประมงพื้นบ้าน รวมถึงเป็นที่อนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ มีช่องทางออกสู่ท้องทะเลทางเดียวซึ่งเป็นช่องแคบขนาดเล็ก ที่บริเวณปากอ่าวมีเกาะสลักและเกาะลิ่ม จึงถูกเรียกรวมๆ ว่า “อ่าวสลักคอก”

เสน่ห์ที่ไม่ซ้ำแบบใครของการเที่ยวที่นี่คือ “ความเงียบสงบ” ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ปราศจากการปรุงแต่ง เจือแสง สี เสียง ให้อึกทึกวุ่นวาย ชุมชนยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำรงชีวิต และวิถีชาวประมงพื้นบ้านแสนเรียบง่าย โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเสริมรายได้เท่านั้น 

ย้อนกลับไปในอดีต การท่องเที่ยวบนเกาะช้างขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีนายทุนได้กว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในท้องถิ่น เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจแบบไม่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดเกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ทำลายแหล่งทำมาหากินและที่อยู่อาศัยของคนและสัตวน้ำ 

ความวิตกกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คุณวิทยา หอมไกรสาร และคุณราชันย์ ภูทนิน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาพายเรือคายยัคและเขียนหนังสือ ชักชวนชาวบ้านมาคุยกันหาทางป้องกันปัญหา โดยแนะนำว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นกราะป้องกันตัวเองจากการถูกบุกรุกโดยนายทุน และนักลงทุนต่างถิ่น จึงได้เสนอแนวคิดการขายหุ้นในรูปแบบของสหกรณ์มาจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน การระดมทุนครั้งแรกจำนวน 2,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท แต่ชาวบ้านยังให้ความสนใจน้อย พอผ่านไปปีแรกมีผลกำไรแบ่งปันให้สมาชิก ก็เริ่มมีคนมาลงทุนมากขึ้น และยังได้แบ่งสรรเงินปันผลเป็นสวัสดิการชุมชน และใช้ในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ทุกวันนี้ชุมชนสลักคอกเปิดรับผู้คนจากหลากหลายที่มา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ก็มิได้กระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่หากินหาอยู่กับท้องทะเล  ดังนั้นหากไม่มีการท่องเที่ยว ทุกคนก็อยู่ได้  โดยการรวมกลุ่มเป็นชมรมนำเที่ยวสลักคอกยังได้สร้างตระหนัก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

เพราะทุกคนล้วนแต่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สนใจ ติดต่อผู้จัดการชมรมนำเที่ยวบ้านสลักคอก คุณราชันย์ ภูทนิน  หมายเลขโทรศัพท์ 087-748-9497, 083-115-5677


3,019