1,002

การจัดการไฟป่า ชุมชนบ้านขอใต้ ขอเหนือ จ.ลำปาง

   ปัญหาไฟป่าทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ในปี 2563 เกิดไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ  ส่งผลให้พื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์เสียหายเป็นวงกว้าง มีผู้เสียชีวิตทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน  นอกจากนี้ การลุกลามของไฟป่ายังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งจากการขยายวงกว้างเข้าใกล้พื้นที่อยู่อาศัย และปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ค่อนข้างรุนแรงปกคลุมทั่วพื้นที่ 
   ชุมชนบ้านขอใต้-ขอเหนือ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ประเภทชุมชน เมื่อปี 2556 และรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ประเภทสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน ในปี 2564 ชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่าติดกับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งประสบกับการเกิดไฟป่าเป็นประจำ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชุมชนได้ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าอย่างจริงจังต่อเนื่อง ทำให้ไฟป่าไม่เกิดขึ้นนับแต่ปี 2553–2563 เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ช่วยรักษาและฟื้นคืนสภาพป่าให้สมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และคงให้บริการนิเวศแก่ชุมชน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ความสำเร็จนี้ยังส่งผลให้ชุมชนบ้านขอใต้ ได้รับเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบ “หมู่บ้านปลอดการเผา”...(อ่านต่อ บทคัดย่อ)


1,002