311

ปีที่ 12 ฉบับที่ 45 สู่ความยั่งยืน ดิน น้ำ ป่า 4.0

“สู่ความยั่งยืน ดิน น้ำ ป่า 4.0” นำเสนอวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0” ที่กำลังจะสร้างเศรษฐกิจใหม่ จะส่งผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

แวดวงลูกโลกสีเขียว เล่าเรื่องงานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกและจดจำว่า “เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในปีสุดท้ายแห่งองค์พระราชาผู้ทรงเป็นมหาราชในใจของปวงชนชาวไทยและนานาชาติ” 

คำตอบที่หมู่บ้าน พาไปรู้จักชุมชนบ้านส้อ-บ้านเด่นพัฒนา อ.เชียงกลาง จ.น่าน ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี...เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิถีการทำการเกษตรแบบเดิมเป็นเกษตรยุคใหม่ นำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลผลิต ทำตลาดผ่านไลน์ เฟชบุค และยูทูป ส่งของขายไปไกลในต่างประเทศ

ต้นกล้าที่งอกงาม ร่วมเรียนรู้และสนุกไปกับ “ค่ายสิ่งแวดล้อม” เด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ ภายใต้ชื่อ “ตุ้มโฮม ลูกหลานอีสาน ฮักดิน น้ำ ป่า” 

ปิดท้ายเล่มกับ “คิ้วต่ำ” นักเขียนรางวัลลูกโลกสีเขียว ปีล่าสุด บอกเล่าถึง “แรงบันดาลใจ” และที่มาของ “สุขชนบท”


คำค้นหา :
#ptt 
311