2,518

ปีที่ 13 ฉบับที่ 50 หากยังรักกันถึงเวลาบอกลา ขยะพลาสติก

หากยังรักกันถึงเวลาบอกลา ขยะพลาสติก

   ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็ตาม แต่การเห็นภาพปริมาณขยะมหาศาลที่ถูกทิ้ง
ลงท่อและคูคลอง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ตู้ เตียง โอ่งมังกร ท่อนไม้ยักษ์ เศษถุงพลาสติก ขวางทางระบายน้ำหรือไขมันที่เกาะตัวเป็นคราบหนาอันเกิดจากการทิ้งเศษอาหารของร้านสตรีทฟู้ด กระทั่งภาพ
แพขยะยาวนับกิโลเมตรในท้องทะเลภาคใต้ ความสะเทือนใจเมื่อเห็นเศษถุงพลาสติกกว่า 80 ใบในซากท้องวาฬนำร่องครีบสั้นเกยตื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา น้ำหนักรวมถึง 8 กิโลกรัม น่าจะ “ช็อก” ความรู้สึก
ไม่มากก็น้อย...


2,518