333

ปีที่ 6 ฉบับที่ 24 เรียนรู้ ลม ฝน ฟ้า อากาศ

โลกร้อนสุดขั้ว วิกฤติอนาคตประเทศไทย
   อันที่จริง...บทบรรณาธิการในฉบับนี้ ผมจะต้องเขียนแสดงความยินดีกับชุมชน พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 และเล่าถึงบรรยากาศวันงานพิธีมอบรางวัลฯ ที่น่าชื่นชม
   แต่...ทุกๆ อย่างต้องเลื่อนไป จากวันงานที่จะต้องจัดในเดือนพฤศจิกายน ก็ต้องย้ายไปจัดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า เพราะเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จากแผนที่ต้องเตรียมงานพิธีมอบรางวัลฯ ก็เปลี่ยนเป็นแผนช่วยเหลือน้ำท่วม พวกเราสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้ไปช่วยเหลือเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีคุณฉลวย กะเหว่านาค ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคคล ปี 2551 เป็นแกนนำที่สำคัญในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเครือข่ายประชาชน จังหวัดปทุมธานี น่าชื่นชมจัดระบบและระเบียบการบริหารจัดการถึง 4 ตำบล และสถาบันฯ ของเราได้ไปช่วยเหลือเครือข่าย คุณวินัย สะมะอุน ชุมชนมุสลิมกมาลุลอิสลาม ซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2552 ที่เป็นผู้นำชุมชนในเขตคลองสามวา เหตุการณ์ครั้งนี้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งทีมงานของสถาบันฯ กรรมการคัดเลือก กรรมการตัดสิน ก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ที่น้องน้ำมาเยี่ยมเยียน เราเห็นใจและได้เข้าช่วยเหลือและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านทีมงานของพวกเราด้วย...


333