955

ปีที่ 13 ฉบับที่ 49 คน • สัตว์ • ป่า ผูกพันบนวิถีแห่งความสมดุล

คน • สัตว์ • ป่า ผูกพันบนวิถีแห่งความสมดุล
   เมืองนั้นมีความศิวิไลซ์ เมื่อมีป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร…คนหากิน สัตว์หากิน เราไม่เบียดเบียนกันและกัน...ต้นไม้งาม คนงดงาม งามน้ำใจ ไหลเป็นสายธาร ชุบชีวิต ทุกฝ่ายเบิกบาน…มีคนมีต้นไม้ มีสัตว์ป่า”
   ท่อนหนึ่งของบทเพลง “ชีวิตสัมพันธ์” ตำนานเพลงเพื่อชีวิตที่ก้องดังเสมอในห้วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติป่าไม้และสัตว์ป่ำ แต่ดูเหมือนว่ำเสียงเพลงที่เรียกร้องให้คนหวนตระหนักถึงชีวิตที่ผูกสัมพันธ์ระหว่างคน ป่า และสัตว์ค่อยๆ แผ่วเบาจางหายไปกับข่าวคราวการล่าสัตว์ป่ากลางทุ่งใหญ่ฯ ซากช้างป่าถูกไฟฟ้าช็อตล้มคาไร่สับปะรด ไร่มันสำปะหลัง ในหลายๆ จังหวัด รวมไปถึงการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทระโยชน์ ยังคงปรากฏไม่เว้นแต่ละวัน
ชูฐานคิด “ธรรมชาติภิบาล”
   “ทำอย่่างไรให้วิถีของคนและสัตว์อยู่อย่างสอดคล้องต้องกัน โดยไม่กีดขวางการพัฒนาของป่า หมายถึงทุกคน Win Win ป่าอยู่ได้ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายสามารถสืบเผาพันธุ์ของตัวเองต่อไปได้ หากกต่างคนต่างยื้อแย่งต่างคนต่างใช้ประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการ ผู้คนทั้งรวยทั้งจนต่างบุกรุก ผลลัพธ์คือความขัดแย้งระหว่างคนกับคน และคนกับสัตว์ป่า”...
 


955