504

ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 สร้างระบบ บริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

"มณี ชูตระกูล" สร้างระบบบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

   จากตัวเมืองอุทัยธานี มุ่งหน้าสู่บ้านบ้านโพธิ์ส้ม ต.ทุ่งใหญ่ สองข้างทางในนาข้าวปราศจากกิจกรรมใดๆ มีเพียงแต่ซังข้าวตายกับดินแตกระแหง คงไม่ใช่เรื่องแปลกในสายตาคนผ่านไปมา เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ต้องรอน้ำฝนในฤดูที่กำลังจะมาถึง ทว่าปีนี้ค่อนข้างแล้งมาก มันก็น่าขันดีเหมือนกัน เมื่อปลายปี 2554ยังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศเราอยู่เลย
   หลายคนในประเทศไทยรวมทั้งรัฐบาลก็พะวงกลัวการกลับมาท่วมอีกครั้ง ในปี 2555 จึงตั้งรับมือและเร่งทำแผนป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ฉุกคิดถึงเรื่องภัยแล้ง แต่ระหว่างนั้นใช่ว่าจะไม่มีใครออกมาเตือน…แต่ก็ดูเหมือนว่าหลายคนก็ยังให้ความสนใจน้ำท่วมมากกว่าภัยแล้งอยู่ดี...


504