457

ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 สถานการณ์โลก และ วิกฤติพลังงาน

พลังงานธรรมชาติ การแสวงหา...ค้นพบสู่กระบวนการใช้อย่างยั่งยืน
   ประเทศของเราได้เผชิญวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันครั้งที่ 1 ช่วงปี 2513 ครั้งที่ 2 ช่วงปี 2523 และครั้งที่ 3 ช่วงปี 2548 ในสองครั้งแรกมีปัญหามาจากประเทศผู้ผลิตหยุดการจัดส่งน้ำมัน อันเนื่องมาจากการปฏิวัติการยึดแหล่งผลิตคืนจากบริษัทน้ำมันกลุ่มประเทศตะวันตกและต่อมามีปัญหามาจากเกิดสงครามในอ่าวเปอร์เซียทำให้ต้องหยุดการขนส่งน้ำมัน
   สถานการณ์วันนี้ พลังงานเชื้อเพลิงกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากเหลือน้อยลงทุกที จึงจำเป็นต้องค้นหาหนทางแก้ไข
   น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่มากที่สุดบนผืนโลก การใช้ พลังงานน้ำ ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของน้ำจากเขา ที่ไหลลดระดับลงสู่ที่ต่ำ เราจึงนำเอาพลังงานบางส่วนมาใช้ โดยการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ เพื่อสะสมพลังงานศักย์ และเมื่อเราเปิดประตูที่ปิดกั้นทางเดินของน้ำ พลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ นำไปฉุดกังหันและเชื่อมเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น
   พลังน้ำ เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ปล่อยก๊าชพิษออกมา สามารถใช้พลังงานได้ทันที เมื่อใดก็ตามที่ปล่อยน้ำให้ไหลไปหมุนกังหัน ก็จะได้พลังงานออกมาทันที ต่างกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงมาเผาให้ได้ความร้อน เพื่อผลิตไฟฟ้า
   พลังงานจากกระแสน้ำ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่สิ้นเปลือง หลังจากใช้ปั่นไฟแล้วยังนำไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย ครั้นระเหยกลายเป็นไอ ก็จะไปรวมกันเป็นเมฆและตกเป็นฝนกลับลงมาเป็นน้ำในเขื่อน เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าได้อีก เรียกว่า “ครบวงจร”
   พลังงานที่ได้จากชีวมวล เป็นอีกหนึ่งความพยายามของมนุษย์ ในการค้นหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีของเตาเผาระบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กันเพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนพลังงาน...
 


457