1,064

การวิจัยชุมชน : ดินถล่มบ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

   คณะผู้ทำการวิจัยขอขอบคุณ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ที่ได้กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ที่กล่าวได้ว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษานี้ ...


1,064