786

ปีที่ 12 ฉบับที่ 48 พื้นที่สีเขียว ลมหายใจของคนและเมือง

เมืองนั้นขยายตัวต่อเนื่องตามความเจริญที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยิ่งเจริญเติบโตมากเพียงใด คนและสังคมเมืองนั้นต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่รุนแรงขึ้น หลายเมืองในโลกเริ่มวิตกกังวลถึงปัญหานี้ ซึ่งนำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีแนวทางการสร้างและเพิ่ม “พื้นที่สีเขียว” เป็นทางออกสำคัญหนึ่ง อะไรคือพื้นที่สีเขียว และมารู้จักปฏิบัติการที่เป็น “ตัวอย่าง” การคืนพื้นที่สีเขียวแก่คนและเมือง

นอกจากนี้ยังชวนติดตาม “การจัดการป่าน้ำท่วม ประมงชุมชน และป่าชุมชนที่กัมปงพลก” ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ไปร่วมชื่นชม “ขบวนการทวงคืนผืนป่าภาคประชาชน” ของคนกัมพูชา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้กับรัฐบาลและนายทุนนานกว่าหลายทศวรรษ 

คอลัมน์รอบโลก พาเหินฟ้าไปดู “ตัวอย่าง” พื้นที่สีเขียวในต่างประเทศ ทำไมเขาจึงตื่นตัวกันสร้างพื้นที่สีเขียว และความจำเป็นที่ต้องมีพื้นที่สีเขียวในเมือง   
 


คำค้นหา :
786