2,716

รวมผลงาน รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2560-2561) วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า

   เราเข้าสู่ยุคที่คนเปรยว่าเวลาช่างผ่านไปเร็ว ทั้งที่จริงโลกก็หมุนด้วยความเร็วเท่าเดิม เพียงแต่ว่า "เล็กลง" กว่าเดิม นับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา
   เทคโนโลยีด้านการสื่อสารทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเคลื่อนไปเร็ว ความรู้หลายอย่างที่เคยใช้เวลาสืบค้นเป็นเดือนกลับ หาเจอแค่ไม่กี่นาทีเมื่อเชื่อมต่ออนไลน์ เทคโนโลยีด้านนี้ยังทำให้เกิดกลุ่มค้าบๆ กัน สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนความเห็นที่ฉับไว การแชร์ข้อความต่อได้ไม่สิ้นสุดทำให้เกิดการรับรู้ข่าวสารที่กว้างไกลย่นเวลา-ระยะทาง ลดความสิ้นเปลือง...


2,716