298

ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 ๕ ตำนาน คนสร้างป่า

ตำนาน ที่ยังมีลมหายใจ

   ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องภาคใต้ที่ประสบกับอุทกภัย ดินถล่ม หลายคนต้องสูญเสียญาติ ไร้ที่พัก ขาดอาหาร ทว่าท่ามกลางวิกฤติเรื่องดีๆ ก็มีให้เห็น คือ
ธารน้ำใจจากทั่วสารทิศของประเทศไทยที่ไหลบ่ามาให้ความช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสายบางชุมชนที่ประสบกับปัญหาเหมือนกัน ก็แสดงตนไม่ขอความช่วยเหลือ แต่กลับบอกให้ไป
ช่วยชุมชนอื่นที่ประสบหนักกว่าก่อน เพราะในชุมชนพอจะช่วยตัวเองได้...เห็นแล้วก็พอจะมีแรงยิ้มรับกับเรื่องหดหู่ได้บ้าง
   ด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อยู่ๆ ก็มาได้ไม่บอกกล่าว ว่ามาเมื่อไหร่ ที่ไหน ทางสถาบัน
ลูกโลกสีเขียวกับคณะกรรมการภาคภาคใต้ และชุมชนเครือข่ายลูกโลกสีเขียวภาคใต้ จึงมีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยร่วมกันระดมความคิดหาวิธี ตั้งหลัก และ รับมือกับภัย
ทางธรรมชาติ...ได้ผลลัพธ์อย่างไรจะนำมาบอกกล่าวกันภายหน้า
   มาถึงเรื่องการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ของเรา ตอนนี้คณะกรรมการภาคก็ได้ลงพื้นที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสียงแว่วๆ มาว่า กรรมการชื่นชมที่ได้เห็นผลงาน ชุมชน
บุคคล หรือกลุ่มเยาวชนที่ส่งเข้ามาให้ทางคณะกรรมการได้ไปเยี่ยมเยือน ท่านจะเต็มใจหรือไม่ทางเราก็ขอร่วมเป็นเครือข่ายกับพวกท่านแล้ว มีข่าวสาร ความรู้ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้บอกล่าวถึงกัน...


คำค้นหา :
#ptt 
#2551 
298