362

ปีที่ 10 ฉบับที่ 40 Resilience การปรับตัวเพื่อ “อยู่ให้รอด”

รอบตัวเราทุกวันนี้ล้วนมีสิ่งคุกคามมากมายอันเป็นผลจากสภาวะอากาศเปลี่ยน อากาศที่เรารู้สึกว่าร้อนขึ้นกว่าสมัยเมื่อเราเด็กๆ ถ้าดูกันที่ตัวเลข ในช่วงกว่าสี่แสนปีของการเกิดมนุษย์โฮโมเซเปียนส์หรือมนุษย์ปัจจุบัน อุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้นแค่ 1-2 องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง แต่กลับมีผลกระทบมากมายอย่างที่เราได้ยินด้วยความตระหนก ทั้งเรื่องน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายส่งผลให้สัตว์ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นอดอยากจนถึงตายและอาจสูญพันธุ์ เมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเลเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่ยึดเยื้อ แต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสัญชาตญาณการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด เป็นลักษณะที่เรียกว่า รีซิเลียนซ์ (Resilience) มารู้จักและเรียนรู้ประสบการณ์รีซิเลียนซ์ในหลายชุมชนลูกโลกสีเขียว


362