959

ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 Forest Hero Award วีรบุรุษผู้ดูแลป่า

“พ่อหลวงปรีชา ศิริ” วีรบุรุษผู้ดูแลป่า
   นายปรีชา ศิริ หรือ“พ่อหลวง” อายุ 59 ปี อยู่บ้านห้วยหินลาดในต.บ้านโป่ง จ.เชียงราย แต่เดิมพ่อหลวงชื่อ ซาเนาะ กิริ ซาเนาะ แปลว่า มีความสามารถความรู้ความจัดเจน หรือภาษาไทยแปลว่า ปรีชา ส่วน กิริ ไม่มีความหมายเป็นชื่อของปู่ที่กลายเป็น ศิริ เพราะว่าทางอำเภอเขียนผิดก็เลยปล่อยเลยตามเลยเห็นความหมายเป็นมงคล
   “ออที เกอะ ตอที ออก่อ เกาะ ตอก่อ”“ได้กินจากน้ำต้องรักษาน้ำ ได้กินจากป่าต้องรักษาป่า” เป็นภาษาปกาเกอะญอที่ พ่อหลวงปรีชา ศิริ ตอบจากคำถามที่ว่าอะไรทำให้ชาวปกาเกอะญอถึงดูแลรักษาป่า ซึ่ง เป็นปรัชญาธรรมชาติของชนเผ่าปกาเกอะญอที่สอนลูก
   ด้วยคำสอนจากบรรพชน ปลูกฝังจนกลายเป็นวิถีชีวิตให้พ่อหลวงปรีชา ปฏิบัติ และตระหนักถึงบุญคุณ เห็นค่าของธรรมชาติอยู่ทุกโมงยาม และต่อสู้เพื่อปกป้องผืนป่าที่เป็นบ้านของพวกเขามาอย่างยาวนาน จนองค์การสหประชาชาติ เห็นคุณค่าการอุทิศตนในการ
อนุรักษ์ป่าไม้ จึงมอบรางวัล “Forest Hero Award” ให้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี รางวัลนี้มีผู้ที่ได้
รับรางวัล 5 คน จากที่ได้รับการคัดเลือก 47 คน 30 ประเทศ พ่อหลวงเป็น 1 ใน 5 และเป็น 1 เดียวของทวีปเอเชีย โดยคณะกรรมการให้เหตุผลว่า พ่อหลวงคือ ผู้นำในการจัดการและพัฒนาระบบนิเวศต้นแบบของหมู่บ้าน ซึ่งประสบความสำเร็จด้านการปลูกพืชขั้นบันไดปลูกพืชหมุนเวียน การทำฟาร์มผึ้ง ทำไร่ชาพื้นถิ่น และป่าไผ่ ควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าไม้โดยไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศ...


คำค้นหา :
#2555 
#Award 
#2545 
#2 
#2542 
#5 
#2548 
#ptt 
959