292

ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 เมื่อ"ฝาย"เป็นพิษ

เมื่อ"ฝาย"เป็นพิษ

   ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงพื้นที่ของคณะทำงานภูมิภาคและคณะกรรมการคัดเลือก “รางวัลลูกโลก
สีเขียว” เพื่อพิจารณาผลงานนั้น ฝายชะลอน้ำดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดกิจกรรมของชาวบ้านที่ขาดไม่ได้...
เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ฝายปูน ฝายหิน ฝายยางรถยนต์ก็มี
สารพัดรูปแบบ
   การสร้างฝายโดยไม่ศึกษาสภาพพื้นที่อาจจะส่งผลเสียตามมา อย่างบ้านหนองขาหย่าง ต.คลองตะเกา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทราเขาสร้างฝายแบบกึ่งถาวร แต่สายน้ำมีบริเวณมาก พอน้ำป่าหลากผสมกับน้ำการเกษตร ฝายระบายน้ำไม่ทัน ทำให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ประกอบพื้นที่ภาคกลาง-ตะวันออกส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นป่าซับน้ำเหมือนภาคเหนือและภาคใต้ ฝายจะทำหน้าที่และใช้งานในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่” ธวัช เกียรติเสรี นักวิชาการเผยแพร่ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 จ.สระแก้ว ให้ข้อคิดเป็นการเริ่มต้น
   “บางครั้งฝายก็กลายเป็นแฟชั่น พอมีงบประมาณลงมาก็ทำฝายกันตะพึด โดยไม่ได้ศึกษาดูสภาพพื้นที่นั้นๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ ฝายก็ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควร ชาวบ้านไม่เห็นประโยชน์ของฝาย ไม่เกิดการเรียนรู้ แล้วก็เงียบหายไปตามกระแส” สุธิดา แสงเพชรผู้ประสานงานเครือข่ายการพัฒนาและประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี เติมความเห็น
   “ฝายที่ทำแล้วออกมาไม่ดี เกิดจากการทำที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ อย่างฝายน้ำซับดินดำทำแล้วคนได้รับน้อย ทำแล้วไม่คุ้ม ควรมีการศึกษาก่อนเหมือนในหลวงท่านทำ อย่างในเขตพื้นที่สระบุรีเป็นภูเขาหินปูน เกิดจากภูเขาไฟโบราณ พอเกิดการแบ่งตัว จะมีโพรงใหญ่ที่จุน้ำได้ และเกิดเป็นน้ำผุด โดยรวม พื้นที่แถบนี้บางจุดก็เหมาะกับการทำฝาย
แต่หลายจุดก็ไม่เหมาะ เพราะมีหินที่เป็นโพรงเยอะ” พระปริญญา สุปริญโญ แห่งวัดป่าชุมชน ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี (พระปริญญา สุปริญโญ รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 8 ปี 2549 ประเภทบุคคล)
   แล้วการสร้างฝายชะลอน้ำที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร?...


คำค้นหา :
#ptt 
#2549 
#naga 
#Bio 
#Gang 
#YOUTH 
#CAMP 
#2009 
292