2,426

หนังสือรวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554

วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า
   จากการทำงานภายใต้แนวคิด “ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้” ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. เมื่อปี พ.ศ.2537 แนวคิดนี้ได้พัฒนาเป็น “ปลูกต้นไม้ในใจคน” และนำมาสู่การจัดตั้งโครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี พ.ศ.2542 นั่นก็เพราะว่าป่าจะอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่รอบป่านั่นเอง...


2,426