1,680

ทีมวิจัยโลกร้อนชาวบ้าน บ้านห้วยระหงส์

   หนังสือเล่มเล็กนี้เล่าเรื่องการทำ “วิจัย” โลกร้อน แค่งานวิจัยก็ว่ายากแล้ว ประเด็นวิจัยยังทำให้เรื่องเหมือนจะยากขึ้นไปอีก แต่ “อาจารย์” ของชาวลูกโลกสีเขียว อย่าง ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผู้เขียนกลับสามารถเขียนและถ่ายทอดเรื่องราวได้ง่ายและสนุก อ่านจบแล้วอยากจะเป็น “นักวิจัยชาวบ้าน” อีกคนหนึ่งทีเดียว

   สำหรับโจทย์วิจัยของเรื่องนี้ป่าชุมชนของบ้านห้วยระหงษ์ที่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ช่วยกักเก็บธาตุคาร์บอนได้ปริมาณเท่าไร ซึ่งได้เล่าถึงกระบวนการตั้งแต่การวัดต้นไม้ การชั่งน้ำหนักใบไม้ตามพื้น และการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ว่าป่าของชุมชนมีส่วนในการเก็บกักคาร์บอนในปริมาณเท่าไร  


1,680