28 พฤศจิกายน 2561
1,919

หนังสือรวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ปี 2558-2559

   ภาพพระองค์ท่านที่ “ทรงงาน” ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยทั้งประเทศอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ดิน น้ำ ป่า หรือภัยพิบัติต่างๆ อันเป็นผลจากความเสื่อมโทรมของธรรมชาติล้วนเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่จุดประกายให้ประชาชนของพระองค์เดินตามรอยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแรงใจที่ทุ่มเท และรู้สึกสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น...


1,919