437

ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 สาวรำวงหัวใจสีเขียว "บ้านร่องบอน"

สาวรำวงหัวใจสีเขียว "บ้านร่องบอน"

   หมู่บ้านร่องบอน ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย เมือ่ 40 ปีที่ผ่านมานั้น เป็นที่เลื่องลืออย่างมากในฐานะที่เป็นหมู่บ้านที่มีสาวรำวงมาหที่สุด เช่นเดียวกับในท้องที่อำเภอพาน ๙ึ่งได้การยืนยันจากผู้ที่คลุกคลีอยู่กับคณะรำวงว่าเป็นดินแดนที่มีคณะรำวงมากที่สุดในเมืองไทยในยุคนั้น...


คำค้นหา :
437