394

ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 วิถีข้าว และ กระดูกสันหลังของชาติ

จะให้วิถี “ข้าว” และ “กระดูกสันหลังของชาติ” รอคอยใคร

   “ข้าว” เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารสำคัญที่ผู้คนมากกว่าครึ่งโลกต้องบริโภค ผู้คนในวัฒนธรรม “ข้าว” สามารถนำข้าว มาปรับเปลี่ยนแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด ทั้งคาวและหวานตามภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมา เช่น ทำก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ลอดช่อง ขนมสอดใส้ต่างๆ ข้าวปาด (ทำเป็นขนมชั้นโดยวิธีนึ่ง หรือทำเป็นตะโก้โดยวิธีกวน) ข้าวหลาม รังแตน ขนมจาก ข้าวพันก้อน (ใช้ในพิธีกรรม) ข้าวจี่ ข้าวพอง ข้าวกระยาสารท ข้าวทิพย์ข้าวต้มโค่น (มัด) ข้าวต้มผัด ข้าวเกรียบ ข้าวโป่ง ข้าวเม่า ข้าวตัง ข้าวตอก ข้าวตาก ข้าวตู เป็นต้น
   มีตำนานเล่าขานกันว่าแต่เดิมมีพันธุ์ข้าวเจ้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ชื่อว่า “ข้าวนก”เกิดในป่าธรรมชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา นักวิจัยข้าว คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ข้าวนกมีแพร่หลายในแถบ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาวเขมร เวียดนาม และไทย มากกว่าที่อื่น นอกจากนี้ยังพบในจีน บริเวณมณฑลยูนนานและอินเดียอีกด้วย
   “ข้าวนก” ที่พบหลายพื้นที่ในไทย เช่น บึงหนองหาน โกสุมพิสัย อยุธยา เป็นต้นข้าวนกมีอายุยืนยาวมาก นับพันนับหมื่นปี ก็ยังสืบสายพันธุ์อยู่ได้ ข้าวนกเป็นสายพันธุ์ข้าวเจ้า แต่มักจะพบข้าวเหนียวปะปนอยู่ในรวงด้วยเสมอ ในข้าวเจ้าแต่ละรวงมักจะมีเมล็ดข้าวเหนียวปะปนอยู่ 5-10 เมล็ด และเมื่อนำเมล็ดข้าวมาเพาะปลูก จึงเกิดพันธุ์ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า แพร่ขยายเพาะปลูกกันมากกว่า 120,000 พันธุ์ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามท้องถิ่น...


คำค้นหา :
#ptt 
#2550 
#2543 
#2544 
#2545 
#2546 
#2547 
#2548 
#2542 
#2549 
394