12 ธันวาคม 2561
1,023

หนังสือหนึ่งทศวรรษ รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2542_2551

หนังสือหนึ่งทศวรรษ รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2542_2551

   "ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า"

   รางวัลลูกโลกสีเขียวเริ่มต้นด้วยความปรารถนาให้กำลังใจแก่ชุมชน และคนรักป่าทั่วประเทศ ผู้ทำงานปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงียบๆ เพราะเห็นว่าคนเหล่านี้คือคนตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริงที่มักไม่มีใครเห็นคุณค่า สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้จะปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต

อานัน ปันยารชุน
ประธานคณะกรรมการตัดสิน "รางวัลลูกโลกสีเขียว"

 


1,023