12 ธันวาคม 2561
2,210

หนังสือหนึ่งทศวรรษ รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2542-2551

   รางวัลลูกโลกสีเขียวเริ่มต้นด้วยความปรารถนาให้กำลังใจแก่ชุมชน และคนรักป่าทั่วประเทศ ผู้ทำงานปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงียบๆ เพราะเห็นว่าคนเหล่านี้คือคนตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริงที่มักไม่มีใครเห็นคุณค่า สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้จะปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต...


2,210