357

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 พลิกตำนาน คนกล้ารักษาป่าก่อนเริ่มต้น "หนึ่งทศวรรษ รางวัลลูกโลกสีเขียว"

ความขัดแย้ง ที่บีบมนุษย์สู่ทางเลือกใหม่

   สิ่งแวดล้อม แท้ เกิดจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เทียม เกิดจากเทคโนโลยี สองกระแสสู่การพัฒนาแบบใหม่กระแสแรก เอาคนนำ ธรรมชาติเป็นเป้าหมาย ส่วน กระแสที่สอง ประสานหรือต่างคนต่างทำ แต่เดิมนั้นเรามุ่งพัฒนาแต่เศรษฐกิจด้านเดียว โดยคิดว่าจะสร้างประเทศชาติพัฒนาทัดเทียมกับอารยประเทศได้แต่นั่นเป็นผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมแท้เราได้แต่สิ่งแวดล้อมเทียมมาทดแทนนับได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลธรรมชาติร่อยหรอ เนื่องจากเราใช้อย่างไม่ประหยัด มุ่งเน้นการทำลายล้างจึงเกิดมลภาวะขึ้นหลากหลายรูปแบบ นักวิชาการ และนักพัฒนาเอกชนจึงต้องลงพื้นที่พูดคุยกับปราชญ์พื้นบ้านเพื่อช่วยกันค้นหาความจริงจึงเกิดคำ การพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้น นั่นก็คือเศรษฐกิจก็ดีธรรมชาติก็อยู่ได้ เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น กระบวนการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม ที่เน้นสภาพแวดล้อมคู่ขนานไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจ + นิเวศ
พัฒนา + สิ่งแวดล้อม...


คำค้นหา :
#ptt 
#2542 
#2544 
#2545 
#2546 
#2547 
#2548 
#2550 
#2549 
#2550 
#2543 
#2546 
#2549 
#2544 
357