14 กุมภาพันธ์ 2562
754

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

   หนังสือ สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า เป็นการทบทวนคุณค่าผลงานทุกประเภทในรอบทศวรรษที่สอง จำนวน 387 ผลงาน โดยเนื้อหาในเล่มนั้นเกิดจากการทำงานสองส่วน ได้แก่ คณะกรรมการและทีมงานสถาบันฯ ที่ลงพื้นที่สรรหา เยี่ยมเยียน ตลอดระยะเวลาสิบปี และส่วนที่สองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ คือผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน ที่เสียสละหลายอย่างในชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าความดีนี้ให้แก่สังคม ทั้งสองส่วนหลอมรวมเป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นได้
สถาบันลูกโลกสีเขียว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนจากต้นแบบทั้งหลายในเล่ม จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และสำหรับผู้ที่แสวงหาความรู้จากชีวิตจริง หนังสือเล่มนี้ก็คงจะเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรยามยากได้บ้าง

ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล
ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว


754