17 กุมภาพันธ์ 2563
1,958

หนังสือรวมผลงานรางวัล ลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19

   สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 ทุกท่าน และขอต้อนรับเข้าสู่ “เครือข่ายลูกโลกสีเขียว” ที่ประกอบด้วย นักคิด นักบริหารจัดการนักปฏิบัติ นักสื่อสาร ครู นักเรียน พระสงฆ์ นักบวช ฯลฯ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาธรรมชาติทั่วประเทศ...


1,958