30 มิถุนายน 2563
868

ลูกโลกใบนี้ เป็นสีเขียว ท่องเที่ยววิถีพอเพียง... ผูกพัน คน น้ำ ป่า

   รางวัลลูกโลกสีเขียวเริ่มต้นด้วยความปรารถนาจะให้กำลังใจแก่ชุมชน และคนรักป่าทั่วประเทศผู้ทำงานปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงียบๆ เพราะเห็นว่าคนเหล่านี้คือคนตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริงที่มักไม่มีใคร เห็นคุณค่า สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้จะปล่อยให้เป็นเรื่องของ รัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต...

 


868