339

ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 ลังกาสุกะ แผ่นดินนี้ (เคย) มีแต่ศานติ

ด้วยความ คิดถึง
   สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 จนถึงวันนี้โดยที่ยังหาสาเหตุชัดแจ้งไม่ได้ เปรียบเสมือนเมฆสีเทาที่แผ่คลุมแผ่นดินที่งดงามทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งด้ามขวาน
   แม้จะมีมาตราการหลายอย่างเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ แต่ความคลุมเคลือที่ปรากฏอยู่ยาวนานถึง 6 ปี เป็นปุ๋ยบ่มเพารความกลัว สำหรับคนต่างบ้าน การเดินทางเข้าไปในพื้นที่นั้นต้องคิดเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องแรก
   คนนอกไม่ค่อยอยากจะไป ข่าวคราวจาก "คนใน" ก็เลยพลอยเงียบหายไปด้วย เพื่อสอบถามความทุกข์สุขของเพื่อนๆ เครือข่ายลูกโลกสีเขียวใน 3 จังหวัดภาคใต้ ทีมานจึงล่องใต้ไปร่วมงาน "ฉลองข้าวใหม่ สร้างหัวใจสันติภาพ" ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเมื่อเดือนเมษายน 2553 เราได้พบเครือข่ายมาร่วมงานหลายคน และอาจารย์นุกูล รัตนดากุล เจ้าบ้านที่โดเด่นอยู่ในวงสนทนาของงาน ท่ามกลางเพื่อนๆ ที่ยังคงร่วมขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม...


คำค้นหา :
#ptt 
#2542 
#2552 
339