06 กุมภาพันธ์ 2562
718

พลังเปลี่ยนโลก

   หนังสือ พลังเปลี่ยนโลก จัดทำขึ้นในวาระที่โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ดำเนินงานมาในปีที่ 20 เพื่อนำเสนอการเผชิญหน้าและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการสังเคราะห์ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวในแต่ละประเภท โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องเป็นบูรณาการ ไม่มีงานใดสำเร็จโดยลำพังคนเดียว และการบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ก็ต้องอาศัยการจัดการร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะในโลกอนาคตที่มีเรื่องท้าทายมากมาย
   การทำงานมา 20 ปี นับเป็นเวลาไม่น้อย แต่ถ้าเทียบกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญกันอยู่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ไปจนถึงอนาคตที่เรายังคาดการณ์ไม่ได้ การทำงาน 20 ปีก็นับว่าเป็นแค่การเริ่มต้น
   บทสังเคราะห์ต่างๆ ในเล่มนี้ ไม่ใช่งานวิชาการ แต่เขียนแบบผู้เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ เป็นบรรยากาศที่เครือข่ายลูกโลกสีเขียว นำมาเล่าสู่กันฟัง แม้จะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เราคาดเดาไม่ได้ แต่หลักในการทำงานเพื่อตั้งรับปรับสู้นั้นก็ยังมีอยู่ และไม่ล้าสมัย ไม่ว่าโลกจะหมุนเปลี่ยนไปเช่นไร นั่นคือหลักของการอยู่การกินอย่างพอเพียง การแบ่งปันให้แก่มนุษย์ด้วยกัน แบ่งปันให้แก่เพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ หลักการทำงานเช่นนี้ต้องอาศัยพลังมาเกื้อกูล ส่งเสริมกัน มิใช่ทำงานอย่างโดดเดี่ยว

ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล
ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว


718