322

ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554 "พลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่...สู่กลไก ขับเคลื่อนโลก"

บรรยากาศงาน พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 2554 "พลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่...สู่กลไกขับเคลื่อนโลก"
   สองมือหยาบกร้านหลายคู่ที่กรำงานหนักมาเกือบทั้งชีวิตแต่ ณ ขณะนี้กำลังกำสิ่งที่ภาคภูมิใจไว้แน่นนั่นคือโล่รางวัลลูกโลกสีเขีนว เพียงวินาทีนั้นใจพวกเขาคิดราวกับไม่อยากจะเชื่อว่าในหนึ่งชีวิตของตัวเองจะมีช่วงเวลาดีๆ อย่างวันนี้ มันคือวันที่สายตาหลายร้อยคู่เฝ้ามองขึ้นมาบนเวที พร้อมทั้งส่งแรงใจและความภาคภูมิใจไปกับพวกเขาพร้อมๆ กัน...


คำค้นหา :
#ptt 
#2554 
#12 
#5 
322