353

ปีที่ 8 ฉบับที่ 32 พิธีมอมรางวัลลูกโลกสีเขียว

รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 15

   สังคมยุคโลกาภิวัตน์มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมายเพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาหารก็เป็นเรื่องหนึ่ง อาหารดีเป็น “ยา” ผู้ใหญ่หลายคนเชื่อว่ากล้วยน้ำว้ากับน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ แต่แม้จะกินกล้วยวันละลูก น้ำผึ้งวันละหลายช้อน ก็อดไม่ได้ที่จะเติมอาหารเสริมแบบเม็ดที่ซื้อหาง่าย เพราะไม่แน่ใจว่าได้รับโภชนาการครบถ้วนหรือเปล่า ไม่ต้องพูดถึงว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก (และไม่รับประทาน) พืชอาหารท้องถิ่นที่บรรพบุรุษใช้ยังชีพ

   เมื่อผู้บริโภคไม่สนใจ ความหลายหลายของพืชอาหารก็ลดลงอย่างน่าใจหาย การเกษตรเชิงพาณิชย์ตอบสนองการบริโภคแบบโลกาภิวัตน์ ลองนับดูว่าทุกวันนี้เรากินพืชอะไรบ้าง เห็นจะไม่ถึง 20 ชนิดแน่ แต่บรรพบุรุษของเรารู้จักใบไม้ที่กินได้หลายร้อยชนิด...


353