377

ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 มิตรภาพและกำลังใจ ในงานพิธีมอบรางวัล ลูกโลกสีเขีนว ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553

มิตรภาพและกำลังใจ ในงานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขีนว ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553
   ขอแสดงความยินดีกับ 43 ผลงานทีได้รับรางวัลลูกโลกสีเขีนว ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 และสวัสดีผู้ที่มาเชียร์ขอบเวที ซึ่งอิ่มอกอิ่มใจไม่น้อยกว่าคนที่ได้รับรางวัล
   รับมอบปีนี้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ภาพการทักทายอย่างโอภาปราศรัยทำให้เห็นมิตรภาพที่นับวันยิ่งเพิ่มพูน รอยยิ้มที่เบิกบานทำให้คนจัดงานหายเหนื่อย และพลอยเห็นความจริงว่าคนที่ทำดีย่อมได้รับสิ่งดีๆ ตอบแทน...


377